top of page

Steg 4

Goodsport Support Team

Goodsport Quality Reporting Index 
Ny digital plattform för sociala hållbara idrottsprojekt

Slide00.jpg

Ny plattform för sociala idrottsprojekt & verksamheter.

Efter 15 års erfarenheter har vi nu tagit fram en plattform. Ett stöd för de som vill göra samhällsprojekt med idrott som verktyg. Kvalitetssäkring, effektmätning, återrapportering, och mathning mellan näringsliv och organisatoner/föreningar.

Cirkeln1.png
översyn_system_1_edited.jpg

ÖVERBLICK & PROCESS

  • Validerar projektgenomförandet

  • Validerar aktören genom plattformen (förening/förbund)

  • Projektstöd löpande under avtalstiden

  • Hållbart projekt (dokumentation)

  • Intressenter online (finansiärer)

  • Återrapportering-Hållbarhetsrapport-Effekter-Påverkanalys

bottom of page