top of page

Om Goodsport och mätbara effekter

GS Prio.png
GS Prio.png
GS Prio.png
logo_globala_malen_horizontell-1.png

Goodsport och de Globala målen

Vår röda tråd är bidra till en bättre värld. Det gör vi genom att starta, sprida eller stötta projekt som gör vårt samhälle bättre inte minst för vår unga generation. I ett större perspektiv finns alla projekt eller verksamheter i Goodsport de Globala Målen. De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Goodsporti har valt ut ett antal prioriterade områden där vi som Goodsport kan vara med och påverka samhället och mäta effekter och resultat. Exempel är att vi verkar för integration, jämnlikhet, ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet.

 

Vi har tillsammans med vår samarbetspartner Ethos International tagit fram en modell som underlättar återrapportering men framförallt fungerar som ett kvitto på hur finansieringen av projekt och satsningar påverkar samhället och där merparten kan mätas i effekter eller uppföljda mål.

Det började med Goodsport

Goodsport Foundation-Integration genom idrottstänk.

Vi använder idrottens grundvärderingar för att få människor att växa och skapa konkreta integrationsbyggande tillfällen.

Alla behöver känna att de får en rättvis möjlighet att ta plats. Bli sedd och kunna visa att man ser andra. Vi använder idrottens meritokratiska grund som en filosofi och låter hälsoaspekterna i idrott vara ett verktyg istället för ett mål. Vårt mål är att stärka människor och hjälpa människor att bidra till ett bättre samhälle. Vi gör det genom att skapa tillfällen där det enda som betyder något är varje individs karaktär och gärningar. Om det låter bekant är det för att Martin Luther King i sitt berömda tal sa att han drömde om en tid när hans barn skulle ’not be judged by the colour of their skin but by the content of their character’. 

 

Det är här idrotten kommer in som filosofi. I ett lag behövs olika kompetenser, det behövs tränare, hjälpare, ja en mängd olika individer. Alla bidrar på något sätt till det som laget till slut blir. Det spelar ingen roll vilken eventuell religion man bestämt sig för att tillhöra, vilken diet man har, vilka yrken ens föräldrar har och hur stort hus man bor i. Där och då är alla lika och det enda man bedöms på är det man gör och hur man påverkar andra. En del är duktiga på att få andra att växa, en del växer snabbt i sällskap med andra. Poängen är att alla bidrar till det som blir. Vi skapar tillfällen där alla kan uppleva att det som är bra för bikupan det är bra för biet. Göra sker ihop oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har. Det är integration i praktiken och det får människor att växa.

 

Att lära sig det positiva med krav

Idrotten bidrar även här och kraven är enkla och raka. För att få vara med så måste man dyka upp på träningen och ha utrustningen med sig. Det sägs lite skämtsamt att 80% av framgång i livet handlar om att dyka upp; på träning, jobbet, skolan eller vad det nu är. Vi är noga med att ställa krav i alla aktiviteter vi gör. Inte på prestation men på attityd och karaktär. Det är i mötet mellan människor som var och ens karaktär blir tydlig. Vi använder idrottens enkelhet och lika regler för alla för att goda karaktärer ska få tillfälle att blomma.

 

Skapa fler sociala projekt med positiv effekt

Vi har drivit positiva sociala projekt i över tio år och vet vad som krävs för att de ska lyckas.

För att allt vi och våra samarbetspartners lärt oss inte ska stanna i våra enskilda projekt så har vi startat SocialFunding.se

 

Nästa steg: Goodsport Quality Reporting Index -en ny plattform som skapar förändring

Här har vi tillsammans med Ethos International,  Accenture och en handfull partners satt samman ett verktyg som för samman de eldsjälar som kan göra skillnad genom att driva lokala projekt med de finansiärer som vill göra skillnad och söker trygghet i utförande och redovisningsbara effekter. Goodsport Quality Reporting platform ökar mängden framgångsrika sociala projekt genom att agera både kontaktförmedling och kompetensutvecklare. Se översikt:

 

 

Tre målgrupper och så vi

Oavsett det är i vart och ett av de projekt vi driver genom Goodsport eller i det stöd vi ger genom kompetensutveckling och kontaktskapande i plattformen så finns det tre målgrupper som alla har sin egen unika drivkraft.

 

Eldsjälarna

Det är de som kan ta goda intentioner, planer och pengar till att bli goda effekter i vardagen i lokalsamhället. De är ofta unga vuxna som kan sitt lokalsamhälle, vet vad som behövs och har en utförandekraft som i bästa fall kan förflytta berg. De drivs av att göra skillnad, bidra till skillnad inom ett område de älskar och har en stor. social yta och är oftast förebilder 

 

Finansiärer

Det är myndigheter, näringsliv, stiftelser och organisationer som bestämt sig för att bidra till en positiv utveckling. De har de finansiella resurserna och de bryr sig men har oftast inte den lokala förankringen eller verktyg för att vägleda projektorganisationen. De drivs av att skapa positiv samhällsutveckling men saknar ofta möjligheten att driva ett genomförande. De önskar ett redovisningsbart resultat som de kan vara stolta över, ett kvitto.

 

10-20 åringar

Det här är både målgruppen för aktiviteter och mylla för framtida eldsjälar. Här finns en önskan om ett rättvist liv, en rättvis chans, att bli sedd, känna trygghet och hopp om framtiden. Det är här det framtida goda samhället byggs.

 

Goodsport*

I våra egna projekt och när vi kommer att coachar projekt i plattformen så för vi samman de här tre målgrupperna och hjälper dem att förstå varandra. Vi agerar katalysator för att de tillsammans ska kunna skapa det som bidrar till samhället genom att människor får chans att växa både i tron på sig själva och i tron på samhället.

 

Vi kommer verka för att fler eldsjälar, fler finansiärer och fler unga får kännedom om att det finns en plattform där kraftfulla positiva projekt kan växa fram och få stöd med kompetens. Goodsports egna projekt och växande i plattformen är två kommunicerande kärl. Goodsport kommer bedriva sina egna sociala projekt med samma effektivitet och redovisningsbarhet som alltid samtidigt som vi låter i plattformen växa sig starkare med fler ambassadörer, finansiärer och goda projekt.  

 

*Om Goodsport

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom sociala projekt. Vi är nyskapande och lösnings orienterade och använder idrottens meritokratiska ofärgade synsätt som verktyg.  Vi agerar förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter och visa på hur sårbarhet och ödmjukhet kan bli en styrka. Vi gör skillnad för unga. Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Vi genomför egna projekt och hjälper till att starta upp nya sociala projekt där idrottens meritokratiska värderingar används för att skapa lika förutsättningar för alla i kombination med enkla raka krav. Målsättningen är att genom egna projekt och stöd till andra skapa hållbara verksamheter för ungdomar, av ungdomar.  Genom skapandet av den digitala plattformen www.goodsportqri.se stöttar vi tillkomsten av fler framgångsrika sociala projekt. Här sker kvalitetssäkring av projekt och verksamheter, utbildningar och finansiering genom kontaktskapande och den kommande digitala plattformen. Goodsport Foundation startar, i egen regi och genom plattformen nya projekt varje år som verkar för integration, ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet. 

 

Goodsport har funnits sedan 2012, har byggt förtroenden från kommuner och stadsdelar nationellt och har belönats av Prins Daniel under idrottsgalan 2019.

Organisationens huvudkontor: Stockholms Stadion, Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm

Nationell Ägarstruktur och företagsform: Icke vinstdrivande stiftelse.

Sociala medier: www.goodsport.se

https://www.facebook.com/Goodsport-Foundation-1445941678989885

Kontakt: patrik@goodsport.se

Organisationens storlek och omfattning och information om anställda:

Styrelse (ej arvoderade):

Thomas Brenemark Ordförande, Isabelle Sundström Ledamot, Malin Lindfors Speace Ledamot, Staffan Olsson Ledamot, Nami Zarringhalam Ledamot, Lali Fjellström Ledamot.

Kansli:

Patrik Asplund, Charlotte Ovefelt, Alexander Östlund

översyn_system_1_edited.jpg
bottom of page