top of page

Med idrott som verktyg 

Vi är startups för nya sociala idrottsprojekt och utvecklar även nya projekt i vår regi.

Målsättningen är att skapa hållbara verksamheter för ungdomar.

Vi bidrar med att stötta eldsjälar och organisationer som vill göra skillnad för barn och unga.

Vi bidrar med kvalitetssäkring av projekt och verksamheter, utbildningar och finansiering som exempel ansökningar.

Att bygga långsiktiga och hållbara insatser kräver en återrapportering för att följa upp målsättningar.

Därför har vi en modell som hjälper aktörer att redovisa sina projekt eller verksamheter.

 Vi har en lång erfarenhet hur vi med idrott som verktyg kan förändra.

Varje år startar vi tillsammans med aktörer nya projekt som verkar för integration, ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet.

bottom of page