top of page
GS Prio.png

Stiftelsen Goodsport har valt ut prioriterade områden för vår verksamhet. Stiftelsen vill genom idrott som verktyg påverka så många som möjligt. Kapaciteten beror oftast på resurser och inte minst stöd från privatpersoner, företag eller stiftelser. Vi har prioriterat ett antal områden ur de Globala Målen som kortfattat beskrivs som, motverka kriminalitet, psykisk ohälsa, och verka för integration samt hälsa som några exempel.​

Om Nattfotboll Nattfotbollen syftar till öka fysisk aktivitet och gemenskap för unga i åldrarna 13-25 år. Genom Nattfotbollen förebygger och motverkar vi utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa för unga genom att erbjuda gemenskap i en meningsfull och trygg mötesplats under aktivt och ansvarsfullt ledarskap. Nattfotboll bedrivs kvällstid ca kl.21.00-24.00 på fredagar och lördagar i idrottshallar runt om i Sverige i främst särskilt utsatta områden. Nattfotbollen finns idag på ett 60-tal områden i Sverige varav Goodsports VD Patrik Asplund varit initiativtagare. Goodsport har idag ett unikt brett nätverk av organisationer som bedriver Nattfotbollsaktiviteter exempelvis Tillsammans Norrköping, Örebroandan, Järvaområdet i Stockholm (Tensta/Kista) och Framsteget i Sandviken. Exempel på resultat är att antal anmälda brott minskade med 46 % i Hageby Norrköping under de kvällar Nattfotbollen bedrevs enligt polisens statistik 2016. Kontinuerliga ledarutbildningar sker under året: Jämställdhet & Killnormer, Nattfotbolls-ledarutbildning och konflikthantering samt mentorutbildning.

Om Skolträffen Skolträffen syftar till att motverka fördomar, utanförskap och segregation. Genom Skolträffen skapar vi möten mellan barn och unga i åldrarna 10–14 från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Exempelvis den första träffen var mellan skolor i Rinkeby och Danderyd i Stockholm. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i vårt samhälle. Skolträffen finansieras mestadels av ICA Stiftelsen och har fram till 2020 nått över 4000 elever nationellt. Exempel på resultat:är 40 % av ungdomarna som deltagit i Skolträffen bibehåller kontakt efter mötena. Att över 60 % av ungdomarna besöker sin vänskolas område för första gången.

Om Mentorprogrammet Goodsports mentorprogram inkluderar ledare och ungdomar från Nattfotbollen och ger möjlighet att få en mentor från näringsliv, offentlig sektor eller ideell sektor. Eller så är ledarna mentorer åt yngre ungdomar i sina hemområden som exempelvis i Nattfotbollen. Syftet med mentorprogrammet har varit att erbjuda ledarna en möjlighet till personlig utveckling och ett utökat nätverk för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Eller personlig utveckling och hitta idrotten som röd tråd under tonåren för de yngre ungdomarna. Genom att regelbundet träffa en mentor under idrottsaktiviteter. Mentorprogrammet har visat sig i perioder i livet som har gett både stöd och kontakter inom samhälle och arbetsmarknaden för ungdomar i vårt mentorprogram.

Mentorutbildning sker kontinuerligt under året. Ett exempel är ökad självkänsla, integration och kontakter inom yrke och arbetsmarknad.

ETT.jpg
TVÅ.jpg
bottom of page