Uppsala

Sirius Fotboll bedriver Nattfotboll i områdena Gottsunda, Stenhagen och Gränby.
Förutom Nattfotbollen bedriver Sirius ett nytt projekt som heter Ronjafotbollen som riktar sig till tjejer i åldrarna 10-21.

Läs mer på: http://www.siriusfotboll.se/web/nattfotbollen/