Norrköping

Nattfotboll - Hageby
Varje lördag mellan klockan 21.00 och 24.00 öppnas Hagebyhallen upp för organiserad spontanfotboll.
Aktörer för verksamheterna är IFK Norrköping och Assyriska IF i samarbete med Goodsport.

Syftet med projektet Nattfotboll Hageby är:
• Skapa en bättre sammanhållning bland ungdomar i närområdet.
• Minska kriminalitet.
• Utbilda ledare och skapa goda förebilder för yngre deltagare.
• Knyta ihop nattfotbollsledare till kommun för att verka som goda krafter i närområdet.
• Verka för att integrera dessa ungdomar in i arbetslivet som steg två.
• Öka idrottande bland unga mellan 13 och 25 år.

Projektpartners:
• Länsförsäkringar Östgöta
• Stadium
• Nike
• Norrköpings Kommun

Kontaktpersoner:
IFK Norrköping
Mathias Lövefors

Assyriska IF
Sargon Akcan