Malmö

LB07 Malmö

Utöver den organiserade fotbollen har LB07 startat upp sportsliga samhällsprojekt för att bidra till en hållbar utveckling i Malmö tillsammans med Goodsport. Genom våra projekt vill vi fånga upp unga som finns i riskzonen för att hamna i utanförskap. Vi vill erbjuda ungdomar i resurssvaga områden en aktiv fritid.

Många unga har en besvärlig resa från ungdomstiden och studier in i vuxenlivet och in på arbetsmarknaden. Kostnaderna för de som inte lyckas är oerhört höga mänskligt, socialt och ekonomiskt. Därmed är värdet av att förhindra detta betydande. Vårt samhällsengagemang är vårt sätt att bidra till en hållbar utveckling och genom fotbollen förena människor i Malmö. Vi gör det genom konkreta och handfasta projekt som Nattfotboll, Tjejfotboll, Jobbchansen och Skolträffen.

Läs mer: http://www.lb07.se