Nyköping

CSR - socialt ansvarstagande
Bissarna - en angelägenhet i regionen i samarbete med Goodsport Foundation.

Under paraplyorganisationen Nyköping För Alla (NFA) bedriver Bissarna i dag, med stöd från några av sina samarbetspartners, ett engagerat arbete till gagn för regionens barn och ungdomar. Ett arbete som innebär ett utökat socialt ansvarstagande från den traditionella fotbollsverksamheten.

Nattfotboll - Spontanfotboll Goodsport Nattfotboll – Samarbete med Somaliska föreningen, kommun och polis.Nu har vi öppnat gamla Sporthallen fredagkvällar mellan kl. 21-00, en riktad insats mot killar i åldern 13-20. Det hela leds av fem stycken utbildade ledare från Goodsport Foundation.

Några andra exempel på detta arbete är:
Stöttespelare – spelare från Bissarnas seniortrupp jobbar gratis på regionens grundskolor som rastvakt/”fritidsledare” och värdegrundsarbete under skoltid.

Läxhjälp - onsdagar mellan kl. 14.00-15.00 erbjuder Bissarna med samarbetspartners till att det erbjuds läxhjälp till behövande barn och ungdomar på en av regionens grundskolor (Omega).

En gång i veckan (onsdagar 16.00-17.00) bedrivs spontanfotboll för alla som vill – ålder, kön, klubbtillhörighet är oväsentligt. Alla är välkomna.

Spontanidrott/fotboll – anordnas under skollov på Rosvalla, men även på andra ställen om t ex ”Fotbollsskolan i Brandkärr”.

Aktivitetsfond - Bissarna samarbetar med den ideella organisationen Bloom i Nyköping, syftet är att upprätta en fond där hushåll i regionen med speciella behov möjliggörs att söka ekonomiskt stöd för barnens idrottande. 5% av föreningens årliga vinst kommer att avsättas till detta ändamål. Målet är att minst 50 000kr ska finnas i fonden att söka stöd ur årligen, från och med 2016 då Bissarna fyller 50 år.

Bissarnas arbete med att ta ett större samhällsansvar tillsammans med sina samarbetspartners är både seriöst och långsiktigt. Listan över de projekt som genomförs kommer succesivt att fyllas på i takt med att allt fler företag och privatpersoner i regionen väljer att stötta detta viktiga arbete.

Vill du veta mer om hur du kan samarbeta med Bissarna kring dessa frågor, vänligen kontakta:

David Wernersson david@bissarna.se - 076-188 81 51
Kjell Hjelm kjell@bissarna.se - 070-897 26 08