Ansvarig Skolträffen i Stockholm
Controller
Initiativtagare och ledamot
Ordförande
Projektledare Nattfotbollen
Nationell projektledare Skolträffen