Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Goodsport är en allmännyttig, opolitisk och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Vi är nyskapande och lösningsorienterade och agerar förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter och visa sårbarhet och ödmjukhet. Vi gör skillnad för unga.

Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott.

STYRELSE

Tommy Jacobson - Ordförande

Jonas Bratt - Ledamot

Sune Nilsson - Ledamot

Peter Lindell - Ledamot

Frida Jacobson - Ledamot

ORGANISATION

Patrik Asplund - VD

Hannah Andrén -Controller

Marie Forsberg - Projektledning: Skolträffen

Andreas Axelson- Skolträffen Stockholm/Nattfotboll

Alexander Östlund - Projektledning: Nattfotbollen

Monica Sundin – Samordnare Skolträffen Falun/Borlänge/Sandviken

Annika Friberg – Samordnare Skolträffen Göteborg

Lena Möller – Samordnare Skolträffen Skåne

 

Vad vi gör

Goodsport driver sportsliga samhällsprojekt som syftar till att motverka fördomar och utanförskap. Vi skapar viktiga mötesplatser mellan unga som annars inte skulle mötas.

Vi hjälper unga i deras personliga utveckling. Detta genom att bygga självkänsla och ansvarstagande för att skapa delaktighet i samhället och beredskap inför arbetslivet. Vi har ett synsätt som innebär att man bedöms utifrån sina meriter och sin person och ingenting annat.

 

Vår målgrupp

Goodsports målgrupper är unga i åldern 10-25 år. Dessa når vi i samarbete med aktörer inom näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott.

 

Vår metod

Vår metod är att utveckla nya sportsliga samhällsprojekt och sprida projekten bland föreningar och kommuner nationellt inom områdena skola, fritid och jobb. Genom ett professionellt och metodiskt arbetssätt med fokus på utbildning och kvalitetssäkring arbetar vi med att skapa mötesplatser och nätverk. Vi lägger stort fokus på konkreta resultat och mätbara effekter.Vi bryr oss genom att välkomna alla men ställer tydliga krav. Vi delar med oss av vår erfarenhet och går i god för de individer som behöver det.

 

Våra mål/effekter

Genom vår verksamhet bidrar vi till ett minskat utanförskap och minskade fördomar hos målgruppen. Vi bidrar till minskad kriminalitet och ett ökat idrottande bland unga. Vi skapar nätverk för unga som inte annars skulle ha träffats samt ett ökat kontaktnät för unga som kan leda till ökad sysselsättning för målgruppen.

patrik@goodsport.se