Donationer & Företagsstöd

Vill du stötta Goodsport Foundation kan du donera medel till vårt Bankgiro: 571-5966

Vill du som företag som CSR-partner stötta integration genom idrott?

Vänligen kontakta stiftelsens VD

Patrik Asplund, mail: patrik@goodsport.se