Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott. Verksamheten riktar sig till ungdomar och innehåller idrottsaktiviteter inom områdena skola, fritid och jobb.

Aktiviteterna drivs i samarbete med externa partners över hela Sverige och syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Ungdomar som deltar i Goodsports verksamhet ges ett meningsfullt sammanhang för personlig utveckling, delaktighet i samhället och beredskap för arbetslivet.
Goodsport drivs affärsmässigt med mätbara mål som utvärderas regelbundet. Stiftelsens grundare är framgångsrika entreprenörer som bildade initiativet utifrån en genuin vilja att göra skillnad, och med en övertygelse om att idrott har stor potential för att skapa goda samhällseffekter på individ- och gruppnivå.
Stiftelsen startade år 2012.

Vi har tillsammans med forskaren Björn Anders Larsson* tagit fram en socialekonomisk rapport utifrån de 442 aktiviteter med 19954 deltagartillfällen och över 1400 unika deltagare under 2015 som Goodsports och våra samarbetsföreningar har genomfört.
Samhällsbesparingen beräknas till över 120 mkr* där vi som exempel fått antal anmälda brott har minskat med 49,6% i Linköping mycket tack vare Nattfotbollen som bedrivs 21.00-24.00 lördagskvällar.

-Men den största vinsten för vårt samhälle är att visa alla de fina exempel på hur integration genom idrott verkligen fungerar!
Vänligen ta del av rapporten genom att se filmen.
Goodsport Foundation

Vi HAR STARTAT ETT 3-ÅRIGT INITIATIV DÄR VI IMPLEMENTERAR INTEGRATIONSPROJEKT I 12 STÄDER