Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Goodsport bildades 2012 och är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott. Verksamheten riktar sig till ungdomar och innehåller idrottsaktiviteter inom områdena skola, fritid och jobb.

Aktiviteterna drivs i samarbete med externa partners över hela Sverige och syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Goodsport drivs affärsmässigt med mätbara mål som utvärderas regelbundet. Vi har tillsammans med forskaren Björn Anders Larsson tagit fram en socialekonomisk rapport utifrån de 442 aktiviteter med 19954 deltagartillfällen och över 1400 unika deltagare som Goodsports och våra samarbetsföreningar genomfört under 2015.Samhällsbesparingen beräknas till över 120 mkr* där vi som exempel fått antal anmälda brott har minskat med 49,6% i Linköping. Mycket tack vare Nattfotbollen som bedrivs 21.00-24.00 lördagskvällar.

"Men den största vinsten för vårt samhälle är att visa alla de fina exempel på hur integration genom idrott verkligen fungerar!"
-säger Patrik Asplund, VD för Goodsport Foundation.

Vänligen ta del av rapporten genom att se filmen.

På onsdagens Skolträff mellan Kista Grundskola och Carlssons intervjuades elever och en av Goodsports samordnare i Stockholm Stefan Bärlin.

img_0829

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6543100

Info om Skolträffen:

Vad är Skolträffen?

Skolträffen är ett av Goodsports integrationsprojekt som syftar till att motverka fördomar,segregation och tanförskap. Genom viktiga möten skapar Skolträffen relationer och ökad förståelse bland ungdomar från olika områden med olika bakgrund, med kulturskillnader och olika socioekonomiska förutsättningar.

 

Hur går Skolträffen till?

Två klasser från två områden med olika sociala förutsättningar har föreläsningar och heldagsaktiviteter tillsammans. Dessa Skolträffar varar en hel skoldag och sker fyra gånger. Den första Skolträffen anordnas av Goodsport. Den inkluderar en föreläsning om utanförskap, parövningar (idrotts- och relationsövningar), parintervjuer, tvärredovisning av parintervjuerna och idrottsaktiviteter. Där paras en elev från respektive klass/skola ihop och följs under dagen. De andra två träffarna består av två återträffar, en på respektive skola. Skolorna ansvarar för dessa träffar och bestämmer innehåll och Goodsport deltar som observatör. Den fjärde och sista träffen är en avslutningsdag för alla klasser/skolor i samma region som har deltagit i Skolträffen. Slutligen gör eleverna ett elevarbete med fokus på utanförskap. Elevarbetet kan bestå av en film, dikt, collage, låt m.m. Bästa elevarbete belönas med ett stipendium från Goodsport.

För mer info kontakta: marie@goodsport.se

 

Read more

Vi HAR STARTAT ETT 3-ÅRIGT INITIATIV DÄR VI IMPLEMENTERAR INTEGRATIONSPROJEKT I 12 STÄDER