Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Goodsport bildades 2012 och är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott. Verksamheten riktar sig till ungdomar och innehåller idrottsaktiviteter inom områdena skola, fritid och jobb.

Aktiviteterna drivs i samarbete med externa partners över hela Sverige och syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Goodsport drivs affärsmässigt med mätbara mål som utvärderas regelbundet. Vi har tillsammans med forskaren Björn Anders Larsson tagit fram en socialekonomisk rapport utifrån de 442 aktiviteter med 19954 deltagartillfällen och över 1400 unika deltagare som Goodsports och våra samarbetsföreningar genomfört under 2015.Samhällsbesparingen beräknas till över 120 mkr* där vi som exempel fått antal anmälda brott har minskat med 49,6% i Linköping. Mycket tack vare Nattfotbollen som bedrivs 21.00-24.00 lördagskvällar.

"Men den största vinsten för vårt samhälle är att visa alla de fina exempel på hur integration genom idrott verkligen fungerar!"
-säger Patrik Asplund, VD för Goodsport Foundation.

Vänligen ta del av rapporten genom att se filmen.

Måndagen den 13 juni uppmärksammades Goodsport i en artikel i DN. (läs nedan länk)

http://www.dn.se/arkiv/sport/nattfotboll-i-problemomrade-fick-antalet-brott-att-minska/

13406795_1699164077000976_6765932903437157711_n

Read more

Vi HAR STARTAT ETT 3-ÅRIGT INITIATIV DÄR VI IMPLEMENTERAR INTEGRATIONSPROJEKT I 12 STÄDER