Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Goodsport bildades 2012 och är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott.

Aktiviteterna drivs i samarbete med externa partners över hela Sverige och syftar till att motverka fördomar, bygga självkänsla, förmedla viktiga samhällskoder och odla attraktiva egenskaper för arbetsmarknaden. Goodsport drivs affärsmässigt med mätbara mål som utvärderas regelbundet. Vi har tillsammans med forskaren Björn Anders Larsson tagit fram en socialekonomisk rapport utifrån de 515 aktiviteter med 33486 deltagartillfällen och över 5000 unika deltagare som Goodsports och våra samarbetsföreningar genomfört under 2016. Samhällsbesparingen beräknas till över 300 mkr* där vi som exempel fått antal anmälda brott har minskat med 49,6% i Linköping. Mycket tack vare Nattfotbollen som bedrivs 21.00-24.00 lördagskvällar.

Goodsport är en allmännyttig, opolitisk och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Vi är nyskapande och lösningsorienterade och agerar förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter och visa sårbarhet och ödmjukhet. Vi gör skillnad för unga.

Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott.

Vänligen ta del av senaste årsrapporten genom att se filmen.

Vi HAR STARTAT ETT 3-ÅRIGT INITIATIV DÄR VI IMPLEMENTERAR INTEGRATIONSPROJEKT I 12 STÄDER